Anunţuri
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta, în perioada 10 martie – 08 aprilie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Masurii 19 Dezvoltarea locala LEADER – Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, depuse de potentialii beneficiari.
Pentru informatii detaliate accesati link-ul:
http://www.mapam.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html
- ♦ -
Programe destinate IMM-urilor, finantate de la bugetul de  stat, ce urmeaza a fi lansate în  anul 2016
- ♦ -
Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor
- ♦ -
Programe Guvernamentale pentru IMM
- ♦ -
Program cu finantare externa PA 05 – Eficienta Energetica

- ♦ -
MAI diversifica modalitatile de plata a taxelor pentru eliberarea pasapoartelor si a permiselor de conducere*

semnificatia codurilor meteo
»
Despre Noi » Organizare » Cariera


 
 

                                                            A N U N Ţ

 
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 .
Denumirea postului- Şofer – post vacant contractual pe durată nedeterminată .
Condiţii specifice de participare la concurs:
 • nivelul studiilor : medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
 • permis de conducere categoria B, C şi minim 5 ani vechime
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului :
 1. selecţia dosarelor : 20.02.-21.02.2017
 2. proba scrisă : 28.02.2017, ora 10
c)  proba practică în data de 28.02.2017, ora 12,30
c)  proba de interviu : 03.03.2017, ora 12,00
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei .
Probele se desfăşoară la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj din Cluj-Napoca,  B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58
Date de contact: Compartiment Resurse Umane, telefon : 0264-597075 şi 0264-503368 
 
 
 

                                                           P R E F E C T,

 

                                      Prof.univ.dr.ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN


 

A N U N Ţ
 
            Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, jud. Cluj, în baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată :
Denumirea posturilor :

 • .consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post
Condiţii generale de participare la concurs: condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice de participare la concurs:
 • de consilier juridic clasa I grad profesional superior :
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul juridic;
            - vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 9 ani
 • de consilier juridic clasa I grad profesional principal :
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul juridic;
            - vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
 • de consilier clasa I grad profesional asistent :
            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul economic;
         - vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului :
 • proba scrisă : 16.03.2017, ora 10,00
 • proba de interviu : se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de maxim 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a
Date de contact: relaţii suplimentare la telefon : 0264-597075  sau  e-mail :   smaranda.proorocu@prefecturacluj.ro şi e-mail : “cornelia.hara@prefecturacluj.ro”.
 
PREFECT,
 
Prof.dr.ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN

 

 
 

A N U N Ţ
 
 
            Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, jud. Cluj, în baza Legii nr.188/19999, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată :
Denumirea posturilor :
 • .auditor grad profesional superior – 1 post
Condiţii specifice de participare la concurs:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul juridic sau economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani
 • Avizul favorabil al Direcţiei Audit Public Intern a Ministerului Afacerilor Interne Bucureşti potrivit prevederilor pct. 2.3.3. – 2.3.4. din Anexa la H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi pct. 3.3.3.– 3.3.4. din Ordinul MAI nr. 18/ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne
 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului :
 • proba scrisă : 21.03.2017, ora 10,00
 • proba de interviu : se susţine, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de maxim 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a
 • Date de contact: relaţii suplimentare la telefon : 0264-597075; 0264-503368  sau  e-mail :    smaranda.proorocu@prefecturacluj.ro şi cornelia.hara@prefecturacluj.ro
 
 
   PREFECT,
 
Prof.dr.ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN

  Bibliografie


Formular de inscriere

Cerere de Avizare


Contact


Adresa: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, Cluj-Napoca
Tel.: +40.264.503300
Fax: +40.264.591637
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
PROGRAM  DE LUCRU CU PUBLICUL
 Luni, Marti, Miercuri, Vineri - 8.00-16.30      Joi - 8.00-18.30

PROGRAM DE AUDIENTE  FOND FUNCIAR
Joi - 10.00-14.00
   Practica studenti 
 

   LiniaVerde AntiCoruptie:
   0800 806 806 (apel gratuit)

   Telefonul Consumatorului


   Harta Interactiva a Judetului Cluj
© 2016 Toate drepturile sunt rezervate Prefecturii Cluj Harta site  |  
Posturi scoase la concurs